Cariler
 
Yeterlilik belgesine aday olan personele ait genel bilgilerin belirtilmesi, şifre değişimi ve cari hareketlerinin (işlem,ödeme,başvuru) izlenebilmesi sağlanır.
 
Sınavlar
 
Mesleki Yeterlilik programları için yapılacak sınavların oluşturulduğu ve yönetildiği modüldür. Sınav yapan kişinin, sınav yeri, tarihi ve saatinin,online başvurulara görünürlük durumunun belirtilmesi , kitapçık basım işlemlerini, sınav sonuçları girişinin sağlanarak başarı durum ve belge haklarının hesaplanmasını, sonuçların sms/mail ile bildirilmesini ve belge/sertifika yönetimini sağlar.
 
Ödeme
 
Tüm modüllerden gelen ödemelerin listelendiği, yeni ödemelerin kabul edildiği modüldür. Tamamlanmış ödemeler modül bazlı veya ödeme türüme göre filtrelenebilir. Fatura kesim durumu takip edilebilir.
 
Sms
 
Adayların başvuruları sisteme eklendiğinde, ön başvuru onaylandığında, kontrol ve gözetim takip kısmında, sınav sonucu girildiğinde adaylara sms ile bilgilendirme yapılır. Sms gönderilmesinde kullanılan servis sağlayıcı verileri, gönderilecek sms yapısı ve gönderilen sms durumları gibi bilgilerin yönetiminin yapıldığı modüldür.
 
Sertifika
 
Mesleki yeterlilik belgesi alan adayların sahip oldukları sertifikalara ait bilgilerin listelendiği, belgelerin geçerlilik sürelerinin uzatılmasi ve kayıp, yenileme veya diğer durumlarda yeni sertifika düzenlenmesi istenildiği takdirde sertifikanın örnek çıktısının alınması işlemlerinin gerçekleştirilebildiği modüldür.
 
Performans Kitapçıkları
 
Personel Belgelendirme sisteminde performans soru havuzuna eklenen soruların MYK mevzuatına uygun olarak sınav kitapçığı haline getirildiği ve proje resimlerinin eklendiği modüldür.
 
Performans Soru Havuzu
 
Performans sınavlarında kullanılacak olan soruların, puan bilgileri ile birlikte tanımlandığı modüldür.
 
Teorik Sınav Kitapçıkları
 
Personel Belgelendirme sisteminde teorik soru havuzuna eklenen soruların MYK mevzuatına uygun olarak sınav kitapçığı haline getirilen modüldür.
 
Teorik Soru Havuzu
 
Sınavlarda kullanacağımız soruların tanımlandığı modüldür. Sorulara resim ekleme ve farklı görüntülenme şablonları arasından seçim yapılma imkanı bulunur.
 
Ayarlar
 
Personel Belgelendirme Sisteminde kullanılan sabitler, sınav yeri ve yetkililer, basılan sertifika şablonları gibi verilerin yönetiminin yapıldığı modüldür.
 
Raporlar
 
Yapılan sınavlarla ilgili basılı çıktıların alındığı modüldür.Var olan raporlama yöntemleri kullanılabileceği gibi seçmeli raporlar ile kendi rapor kriterlerinizi belirleme imkanı sağlanır.
 
Yeterlilikler
 
Mesleki Yeterlilik Belgesinin verileceği programların yönetildiği modüldür. Program için gerekli şartlar belirlenir, ilgili programın kullanıldığı başvuru, sınav ve belgelendirmeler görüntülenebilir.
 
Yeterlilik Birimleri
 
Mesleki Yeterlilik programının sahip olduğu alt belgelendirme birimlerinin yönetildiği modüldür.Her belgelendirme birimine ait tanımlı sorular olup,bu sorulardan kitapçık oluşturulması sağlanır.
 
 
Başvurular
 
Mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girmek isteyen adayların başvurularının alındığı moduldür. Bireysel , toplu , ön başvuru olmak üzere 3 tipte başvuru alınma özelliği mevcuttur.

 


Yazdır  l