HIZLI ERİŞİM
Verilen Belgeler
 
Eğitim sonucunda başarı veya katılım belgesi alan adayların, almış oldukları belgelerin, kontrol tarihi, son geçerlilik tarihi, verildiği tarih gibi detayları ile listelendiği modüldür.
 
Eğitim Kitapçıkları
 
Derslerin ilişkili olduğu soruların tanımlanması sağlanır. Bu kitapçıklardaki soruların tümünün, sınavda kullanılacak kitapçık sorularını oluştuması sağlanır.
 
Soru Havuzu
 
Eğitimlerde kullanılacak soruların tanımlandığı modüldür. Sorulara resim ekleme ve farklı görüntülenme şablonları arasından seçim yapılma imkanı bulunur.
 
Ayarlar
 
Eğitim Yönetiminde kullanılan sabitlerin, eğitim yeri ve yetkililerin, eğitmenlerin, derslerin, yönetici bilgilendirme maili yönetiminin yapıldığı modüldür.
 
Raporlar
 
Sistemdeki eğitim ve eğitmenler ile ilgili, genel ve seçmeli olmak üzere gerekli tüm basılı çıktıların alındığı modüldür.
 
Gruplar
 
Gruplar bir veya daha fazla eğitim/döneme başvuru yapılacağında kullanılan paketlerdir ve toplu başvuru yapılmasına olanak verir.
 
Ders Programı
 
Dönem içerirsinde verilecek olan derslerin : tarih, saat aralığı, dersi veren eğitmen ve eğitim yeri bilgileri ile tanımlandığı modüldür.
 
Dönemler
 
Dönemler modülü, eğitim işlemlerinin ana merkezi olup, kitapçık işlemleri, ölçme değerlendirme formları ve başarı belgeleri bu bölümden yönetilir.
 
Eğitimler
 
Kurum tarafından verilecek eğitimin yönetildiği modüldür. Eğitime ait detaylar burada belirlenir, eğitime başvuru yapan adaylar ve eğitim dönemleri görüntülenebilir.
 
Başvurular
 
Eğitim almak isteyen adayların başvurularının alındığı modüldür. Başvurular bireysel ve grup başvurusu olmak üzere iki tipte alınabilir. Grup başvurusu çoklu başvuru girişinde kolaylık sağlar.
 
Cariler
 
Yeterlilik belgesine aday olan personele ait genel bilgilerin belirtilmesi, şifre değişimi ve cari hareketlerinin (işlem,ödeme,başvuru) izlenebilmesi sağlanır.

Yazdır  l