HIZLI ERİŞİM
Nedir?

Eğitim Yönetimi bilgi teknolojilerini kullanarak yönetilebilir bir eğitim kontrol yapısı oluşturur. Sahip olduğu pek çok modül yardımı ile eğitim öncesi ve sonrası sınavların yapılmasına, bu sınavların sonucunda ölçme değerlendirme formları, katılım ve başarı formları basılmasına olanak verir.

 

Faydaları

Eğitim Yönetimi sayesinde kayıtlar elektronik ortama taşındığından seviye tespit ve başarı ölçüm sınavlarının hazırlanması, sonuçlardan başarı durum tespiti ve ölçme formları basımı çok kolaylaşır. Esnek yapısı sayesinde derslerin başarıya katkı yüzdeleri değiştirilebilir ve sınav sonuçları bu ayarlar üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Değerlendirme formları ile eğitim hakkındaki başarı verileri toplanarak listelenir ve görsel gösterimi sağlanır.

 

Özellikleri

Sınav yetkilileri, sınav yerleri gibi sabitler sisteme tanımlanır. Eğitimler, eğitim için açılacak dönemler, sınavlarda kullanılacak sorular ve dersler sisteme tanımlanır. Havuzdaki sorular kullanılarak sınav kitapçık grupları oluşturulur ve dersler ile ilişkilendirilir. Dönem içerisinde verilecek olan dersler : tarih, saat aralığı, dersi veren eğitmen ve eğitim yeri bilgileri ile ders programı modülünde tanımlanır.
Başvurular yapıldığında ilgili ders programındaki sorulardan kitapçık basımı yapılabilir.
Sınav sonrasında sonuçlar sisteme girilerek hak kazanımları ve genel ortalamalar hesaplanır. Eğitmenin aday hakkındaki görüşleri girilebilir.
Sınava girenler sonuçları hakkında sms veya mail yolu ile bilgilendirilir. Sınav sonuçları internetten öğrenilebilir. Verilen belgelerin uzatma ve yenileme işlemleri gerçekleştirilir.
Eğitim ve eğitmenler ile ilgili, genel ve seçmeli olmak üzere gerekli tüm formlar basılabil


Yazdır  l