HIZLI ERİŞİM
Süreç Yönetimi
 
Kurum içerisinde yapılan herhangi bir iş ile ilgili çalışmanın hangi aşamalardan geçeceği, aşamalar sırasında gerekli evrakların listelendiği, her aşamada sorumlu kişi atamalarının yapıldığı ve aşamalar arası bağımlılık durumlarının belirlendiği ve her aşamanın tahmini bitiş süresi verilerinin girildiği kurum içinde tüm operasyonel işlerin ilerlemesinin takip edilmesi sağlanır.
 
Müşteri Destek Yönetimi
 
Bu bölüm Kurumun Bayi ve/veya Müşterileri arasında iletişimi ve iki tarafında veri girilerek yapılan işlerle ilgili durumdan bilgi alabilmesi veya iş ile ilgili yeni bir bilgilendirme yapılarak işlerin daha hızlı ve minimum telefon ve mail trafiği oluşmasını sağlar.
 
Mesaj Yönetimi
 
Kurum içerisinde iletişimi sağlamak ve iletilen verileri depolamak amacıyla Tüm Kullanıcıların kendi aralarında mesaj gönderilmesi sağlanır. - Kullanıcılar arası mesajlaşmayı sağlar.
 
Rehber/Müşteri Yönetimi
 
Bayi ve/veya Müşteri iletişim bilgileri, ticari bilgileri ve kurumda iletişime geçilebilecek ilgili kişi bilgilerinin tutulduğu ve sistem üzerinde yapılan Kurum ilişkilerinin kurulmasında veri alınan bölüm.
 
Günlük Yönetimi
 
Kullanıcıların günlük yapmış oldukları çalışma verilerini girerek hem kurum ve birey performans ölçümüne büyük katkı sağlanmış olur, hem de yapılan çalışmalar ile ilişkisi kurularak diğer çalışmaların hangi aşamada olduğu hakkında genel bilgi alınması sağlanır.
 
Ajanda Yönetimi
 
Tüm kullanıcılar ileriki bir tarihte yapmaları gereken çalışmalar ile ilgili notları Ajanda üzerinden ilgili tarihe girerek zamanı geldiğinde sistem tarafından hatırlatması sağlanır. Ayrıca Ajanda´ya alınan notlar ile ilgili İş, Görev, Kurum ilişkisi yapılabilir, diğer kullanıcılara paylaşım verilebilir ve Web üzerinden Bayi/Müşteri tarafından görülmesi sağlanabilir.
 
Not Yönetimi
 
Tüm kullanıcılar sistem üzerinde yapmış oldukları çalışmalar ile ilgili notlar alır ve iş, görev, kurumlar ile ilişkilendirebilir. Ayrıca almış oldukları notlardan istediklerini diğer kullanıcılar ile sistem üzerinden paylaşabilir.
 
Görev Yönetimi
 
Tüm kullanıcıların Kurum içerisinden gönderilen veya bir İş ile birlikte Sistem tarafından gelen görevleri aldıkları ve bu görevler üzerinden yaptıkları çalışmalar ile ilgili verileri girerek diğer sorumlu kullanıcıların verilen görevin durumunu takip etmesi sağlanır.
 
İş Yönetimi
 
Kurum içinden veya dışından gelen bir İş gerekli ilişkilendirilmeleri (sorumlu kişi, süreç, kurum, süre vb.) yapılarak sistem üzerinden takibi yapılır. İşin durumu, gelinen aşama, tahmini kalan süre ve İş ile ilgili yapılan diğer çalışmaların bilgisi takip edilebilir.

Yazdır  l