ENGLISH
RSS
MÜŞTERİ GİRİŞİ
Belediye Çözüm Yönetimi Akıllı Şehir

 

Akıllı Şehir Hoş Geldiniz

Kapımızı çalan 0 ve 1;

Dün hayal olanlar bugün artık gerçek. Artık sesli düşünmenin geleceği planlamanın zamanı. Teknoloji hayatımızın her adımında kendini gösteriyor. Bugün şehirleşmede teknolojiyi içine katmadan yeni yapılar, caddeler, köprüler yapmak, yeni bir mimari düşünmek neredeyse imkansız.

Hayatımız sanki tam orta yerinden ikiye bölündü; sanal ve gerçek gibi. Sanal olan bu hayat için 0, gerçek ise bizim için 1 oldu. Elektriğin bulunmasıyla başlayan büyük devrim günümüze çok hızlı bir büyüme hızıyla hayatımızın merkezine oturdu ve bu değişim bundan sonra, elektronik dönüşüm olarak anılacak ve onun türev ürünleride bizi akıllı şehirlerle, akıllı binalarla, akıllı kartlarla ve adını sayamadığımız birçok ürünle tanıştıracak.

Yaşantımızın merkezinde olan şehirlerin kontrolsüz büyümesini tabiki düşünemeyiz. Takip edilebilirlikten uzaklaşmak, e-dönüşümden uzaklaşmaktır. Bir dönüşümün başarılı olup olmadığı öncelikle takip edilebilirlikle ve daha sonra da insanlara sağladığı faydayla ölçülebilir. Bir şehrin akıllı olup olmadığına da, toplumda yaşayan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanabilirliği ile karar verilebilir.Çünkü akıllı olan birşey yerinde duramaz, sürekli büyümek ve gelişmek ister.

Akıllı şehir demek takip edilebilir şehir demektir. Akıllı şehri oluşturan temel yapı bir takım adımları barındırmaktadır.

1. Kaydediciler: Bunlar kullanılan yere ve konuma göre farklı özelliklerde cihazlar olabilir. Örneğin şehirdeki trafik birimini düşünelim; çalıntı bir araç şehir sınırlarına girdiğinde anlık çekilen fotoğrafla aracın plakası bir donanım ve yazılım aracılığıyla plaka verisine çevrilir. Bu veri milyonluk bir araç veritabanında taranır ve suç unsuru belirlenerek en yakın ekiplere sms atılır veya telefonla bilgi verilir. Bu işlem 4-5 saniye gibi bir zaman aralığında gerçekleşir ve hiçbir şekilde insana ihtiyaç yoktur. Sadece aracın yakalanması noktasında kişiye ihtiyaç vardır.

Gelecekte her araçta zorunlu hale getirilecek GPRS entegresi sayesinde her araç otomatik olarak da durdurulabilecektir. "Peki hırsızı kim yakalayacak" denirse; bugün için "elbette polis" denecektir. Ama teknoloji o kadar hızlı ki, bu yazı kaleme alınırken bile yenilikler devam etmektedir. Biz bunları tartışırken birbakmışınız uydudan aracın durduğu noktada, araçtan inen kişilerin vücut ısılarını ve hacim bilgilerini tanımlayan ve sürekli olarak onların GPRS konumlarını emniyet güçlerine bildiren sistemler pek yakınımızdadır.

Kaydediciler ülkemizde şehirleşmede çok farklı noktalarda şu an aktif olarak alt yapıda, elektrik, gaz, ve su taşımacılığında scada sistemlerinde kullanılmaktadır. Belki farkında olmadan etrafımızdaki bir çok cihaz, artık kendi içinde akıllı hale geliyor. Örneğin yollarda gördüğümüz elektrik direklerine bir ürün bağlanıyor, o ürüne ülke koordinatları ve zaman bilgisi giriliyor, hava kararınca da sistem devreye giriyor ve ışık açılıyor, hava aydınlanmaya başlayınca da sistem devreye giriyor ve ışık sönüyor. Böylece gereksiz elektrik harcamasının önüne geçilmiş oluyor.

Farklı bir uygulamayı incelemek gerekirse yollara yerleştirilen bazı sensörler sayesinde yolların yoğunluğu ölçülüyor ve kaç arabanın geçebileceği, kaç ton yük taşınabileceği gibi soruların cevaplarına ulaşılıyor ve bu sayede yapılması gereken yatırımların öncelikleri belirleniyor. Hepimizin bildiği Mobesa kameraları sürekli kayıt yaparak şehrimizin güvenliğini ve şehrin bir merkez tarafında takip edilmesini sağlıyor. Örnekler artırılabilir, farkında olduğumuz ya da olmadığımız binlerce kaydedici bugün şehirlerimiz de ve bizim daha iyi bir yaşam sürmemiz adına kayıt yapıp, veri topluyor.

2. Veriler ve Karar vericiler: Kaydedicilerden gelen tüm bilgiler veritabanlarında işlenmeye hazır bilgi olarak depolanırlar, karar vericiler toplanan verileri topluma faydalı hale getirmek için gerekli kararları alırlar. Alınan kararlar kişi ve kurumları öncelikle merkezi bir yapıda toplamalı ve daha sonra ilgili kurum ve birimlere bilgi paylaştırılmalıdır. Alınan kararlarda sonuçlar farklılıklar gösterebilir asıl amaç elektronik dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek ve faydasını topluma yaymaktır ancak şu bilinmelidir ki; doğru karar almak , bilgi toplumunda olmak yetmez bilgiyi üreten ve bu bilgiyi en iyi uygulayan olmalıyız. Bu aşamada daha yolun başındayız ve yapılacak çok işimiz var.

3. Raporlar: Bugün en iyi yönetim, bilgi teknolojilerini kullanarak yürütülen yönetimdir. Bilgi teknolojilerinden uzak bir çalışma içinde olmak demek,kulaktan duyma bilgilerle ve kişisel doğrularla çözüm peşinde koşmak demektir.Bunun aksine akıllı bir şehrin kayıt edicilerinden gelen kaynak bilgiler,veriler ve raporlar sizin doğru bir yönetici olmanızı, daha da önemlisi doğru kararlar almanızı sağlayacaktır.

Bugün Türkiye akıllı şehir oluşturma çabası içerisindedir. Akıllı bir şehir ancak akıllı bir koordinasyonla ve kurumların bilgi işlem ağlarının bir biriyle uyumlu konumlanmasıyla olabilir. Yerel yönetimler, iç kabuklarını aşmalı verilerini birbiriyle paylaşmalı.

Akıllı bir şehir için yapılması gereken ise, akıllı şehrin gerekliliği olan kaydedicilerden gelen verilerin ağ ortamında ilgili kurumlarla paylaşılması ve bu paylaşımlardan ortak verilere ulaşılması, bu ortak verilerin karar vericiler tarafından kontrol edilmesi ve sonuçlarının en hızlı şekilde hayata geçirilmesidir.

Akıllı bir şehrin kaydedicilerinin önemi çok büyüktür. Fakat kurumların kendi aralarında topladıkları bilgileri paylaşacak platformu oluşturmaları hepsinden daha da önemlidir.

Belediye,Emniyet, Valilik, Kara yolları, Meteoroloji, Afet Koordinasyon, Gaz dağıtım,Elektrik dağıtım, Maliye, Jandarma ... ve adını saymadığımız bir çok kurum, kendi içinde veriler toplamaktadırlar. Yeri geldiğinde aynı veriyi farklı kurumlar gereksiz yere bir çok kere toplamakta. Verilerin paylaşımı söz konusu olmadığından bir veri mükerrer olarak bir çok kez toplanıyor, bundan dolayı da kişi ve kurumlar ana iş sahasında uzaklaşıyorlar, karar verme süreçleri gecikiyor, enerji israf ediliyor, arada kalan insanlar ve kurumlar yıpranıyor ve gereksiz maliyet bedelleri ödeniyor.

Çözüme bakıldığında sorunların kurumların iç bünyelerinde yavaş yavaş aşıldığını görüyoruz, fakat çözüme makro bakarsak sorunun kurumların iç bünyelerinde çözülecek kadar küçük olmadığını görürüz.

Oluşacak ekipler maalesef halen yok , bilgi paylaşımın en hızlı şekilde yapılması ve konusunda uzmanlardan oluşan bir ekibin bilgi paylaşım platformunu oluşturması gerekmektedir. platform tüm kurumları kapsayıcı olmalıdır. Oluşan platform ortak aklı temsil etmeli ve bu çerçevede uygulanabilir projeleri hayata geçirerek akıllı şehrin temellerini atmalı ve halkımız bu nimetlerden faydalandırmalıdır.

Biz Ortak Bilgi Platformunun Oluşturulmasına, kaydedicilerin ve karar vericilerin merkezi yapılarla billeştirilmesin de entegratör olarak hazırız.

Stk Bilişim olarak Belediyelere ait bir çok Çözümü ve sistemi , Ortak bir Çözüm Yönetim Sisteminde birleştirerek ve bunların yönetim alt yapısını akop platformuna entegre ederek belediyele tek merkezden Akıllı Şehir yönetim sistemleri tasarlamaya hazırız.

http://akillisehir.com

http://www.akıllışehir.com

http://www.akıllışehir.com.tr

İş Ortaklarımız
Fujitsu  
Paessler  
Markalarımız
Ess  
Web7k  
Akop  
K7  
Akıllı Şehir  
Evu  
Diğer
Borcu Yoktur
Doküman Yönetimi
E-Katalog
Haberdar Et
Kurumsal Kimlik
Pdf Katalog
K7 YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - 1996 " BİRLİKTE E-DÖNÜŞÜME "